26-02-2014  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoekt dit voorjaar de routering van gevaarlijke stoffen over de weg en dan met name of de bestaande wet- en regelgeving nog voldoet en goed werkt in de praktijk.

Routeplichtige stoffen

Het Rijkswegennet is de aangewezen route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van enkele tunnels. Voor provinciale en gemeentelijke wegen geldt dat gemeenten een route mogen aanwijzen voor de zogenoemde routeplichtige stoffen. Rijden door de bebouwde kom moet worden vermeden, tenzij er geen alternatieve route is of als dit noodzakelijk is voor laden en lossen.

Input

EVO maakt op dit moment een inventarisatie van eventuele knelpunten en vraagt leden daarom of zij willen doorgeven of en waar zij deze tegenkomen in de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan foutieve bebording, onnodig omrijden, onduidelijke situaties bij wegwerkzaamheden of de aanvraag van ontheffing van de aangewezen route. EVO geeft deze input door aan de beleidsmakers.

Input kan vóór 25 maart worden aangeleverd bij Thomas Reitsma, EVO-beleidsadviseur Veiligheid en gevaarlijke stoffen.