28-06-2016  De bruggen op de Leidsegracht in Amsterdam worden niet afgesloten voor doorgaand autoverkeer. EVO had eerder bezwaar gemaakt tegen deze voorgenomen maatregelen door de Amsterdamse gemeenteraad.

De gemeente Amsterdam is bezig met het project 'De Rode Loper', waarbij rondom het Muntplein meer ruimte gecreëerd wordt voor fietsers en voetbgangers. Een van de plannen was om een deel van de Vijzelstraat af te sluiten en zogenoemde 'knippen' voor doorgaand vervoer te maken op de Leidsegracht.

Bezwaar

Omdat dit de bevoorrading van ondernemers in en rond het stadshart belemmert, maakte EVO bezwaar tegen deze maatregel. Dit heeft succes opgeleverd. Er wordt wel meer ruimte gecreëerd voor fietsers en voetgangers op het Muntplein, maar de bruggen op de Leidsegracht worden niet afgesloten voor doorgaand autoverkeer.

EVO zegt blij te zijn met deze beslissing omdat de bevoorrading zonder belemmering kan blijven plaatsvinden en geen omrijdkilometers noodzakelijk zijn. Goed voor het milieu en de verkeersveiligheid, aldus de organisatie.