01-10-2013  Een werknemer die koffie in het gezicht van zijn collega gooide, mocht niet op staande voet worden ontslagen. Dat oordeelde onlangs de kantonrechter in Haarlem. Bij de beoordeling van een ontslag op staande voet kijkt de rechter ook naar de bijkomende omstandigheden. Daaruit bleek in dit geval dat het ontslag niet gerechtvaardigd was. Een schriftelijke waarschuwing van drie jaar geleden is volgens de rechter te weinig om een ontslag op staande voet op te baseren als de werknemer opnieuw wangedrag vertoont.

De situatie

Een bezorger en installateur bij een elektronicabedrijf krijgt in 2010 een schriftelijke waarschuwing voor zijn gedrag tegenover zijn collega’s. In november 2012 gaat het opnieuw mis als wat collega’s voor de deur staan te roken. Een van hen houdt zijn been voor de sensor van de deur, zodat die niet dichtgaat. De werknemer, die vanwege gezondheidsredenen bezwaar heeft tegen roken in het bedrijfspand, vraagt of de man zijn been kan weghalen zodat de deur dicht kan. Hij heeft dan in de hal geen last van de rook. Hierna loopt het uit de hand en gooit de werknemer warme koffie in het gezicht van de collega en dat is voor de werkgever een reden om hem op staande voet te ontslaan.

Te lang geleden

De rechter ziet geen reden voor een ontslag op staande voet. De waarschuwing is zo lang geleden gegeven dat die geen gewicht meer in de schaal legt. Daarnaast is het geven van een waarschuwing zonder de werknemer te begeleiden een onvoldoende maatregel als de werkgever vindt dat het gedrag van de werknemer te wensen overlaat. En als iemand wegens gezondheidsredenen fel tegen roken is, moet de werkgever ervoor zorgen dat werknemers gebruikmaken van de speciale voorzieningen die voor rokers zijn getroffen, oordeelt de rechter. De rechter verklaart dat het gegeven ontslag op staande voet nietig is en dat de werkgever het loon moet doorbetalen.

Personeelsdossier

Om te voorkomen dat u na een ontslag door de rechter wordt teruggefloten, moet u zorgen voor een goed onderbouwd personeelsdossier. Zorg ervoor dat u eventueel wangedrag van een werknemer gelijk met hem bespreekt en laat hem het gespreksverslag ondertekenen voor akkoord (of voor gezien). Bied ook voldoende begeleiding aan de werknemer zodat hij een kans heeft gehad om zijn gedrag te verbeteren. Zo kunt u aan de rechter aantonen wat uw inspanningen zijn geweest.

Vraag advies bij de EVO-Bedrijfsjuristen