10-07-2015  Komende dinsdag 14 juli voeren douaneambtenaren opnieuw actie voor een beter cao.  De acties vinden deze keer plaats bij de douane Schiphol Cargo in het proces aangiftebehandeling.

De douane zal alle in- en uitvoeraangiften controleren aan de hand van bescheiden, op correcte indeling van de goederencode, certificaten, VGEM taken, vergunningen en op een correct ingevulde aangifte. De goederen worden niet eerder vrijgegeven nadat deze controles zijn uitgevoerd.

Termijn

De termijn waarbinnen de zendingen worden vrijgegeven, zullen daarmee aanzienlijk langer zijn dan normaal. Deze actie heeft eveneens gevolgen voor de vrijgave van de goederen in de douaneregio's Amsterdam, Groningen, Nijmegen en Eindhoven (Maastricht Airport). Goederen die aan bederf onderhevig zijn of om andere redenen spoed vereisen, vallen buiten de actie.

Advies

EVO adviseert bedrijven indien mogelijk de aangifte uit te stellen tot na de acties. Bij bederfelijke goederen dienen bedrijven de spoed procedure te volgen. Mochten bedrijven buitenproportionele hinder ondervinden van de acties dan verzoekt EVO leden om zich te melden.