28-01-2015  De aanleg van zogeheten calamiteitenbogen op de knooppunten Beverwijk en Velsen is klaar. Deze nieuwe verbindingswegen maken het mogelijk om te rijden via de Wijkertunnel, als de Velsertunnel gestremd is. Maandagavond 26 januari zijn de calamiteitenbogen voor het eerst in gebruik genomen.

Tunnelbuis afgesloten

Ook de komende tijd zullen ze worden gebruikt, omdat de tunnelbuis van de Velsertunnel van noord naar zuid vanaf deze week elke werkdag tussen 20.30 tot 5.00 uur geregeld afgesloten is in verband met onderhoudswerkzaamheden. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot 20 februari.