25-03-2014  Bij het inlenen van uitzendkrachten via een uitzendbureau, hoeft er in de meeste gevallen geen kopie te worden gemaakt van het identiteitsbewijs. Maar alertheid is geboden, want bij uitzendkrachten die niet uit de Europese Unie (EU), Europees Economische Ruimte (EER) of Zwitserland komen moet er wel een kopie van het identiteitsbewijs worden gemaakt.

Mag niet

Sinds 1 januari 2014 mag er geen kopie meer van het identiteitsbewijs van een uitzendkracht in de administratie van de inlener worden opgenomen. Echter, dit geldt niet voor uitzendkrachten die niet afkomstig zijn uit Nederland, de EU, EER of Zwitserland.

Moet wel

Daarentegen moet het uitzendbureau (de uitlener), in juridische zin de werkgever, wel een kopie van het identiteitsbewijs in zijn eigen administratie opnemen. Het uitzendbureau is dit verplicht op grond van de Wet op de Loonbelasting.

Moet zeker

Er gelden nadrukkelijke andere regels voor een bepaalde groep uitzendkrachten. De Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) bepaalt dat de inlener verplicht is een kopie te bewaren van het identiteitsbewijs van uitzendkrachten die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten, dan wel uit de EU, EER of Zwitserland komen.