29-05-2012  In een brief aan de Tweede Kamer heeft demissionair minister van Defensie Hillen laten weten dat de kosten voor de inzet van mariniers op Nederlandse koopvaardijschepen drastisch omlaag zijn gebracht.

Lagere kosten

Daarmee kan de veiligheid van koopvaardijschepen en hun bemanning tegen lagere kosten voor reders en verladers worden gewaarborgd, mits de Tweede Kamer de door de minister aangekondigde prijsverlaging voor reders en verladers steunt.  

EVO heeft lang gehamerd op de noodzaak om de kosten van de inzet van mariniers zo laag mogelijk te maken. Hierdoor wordt door de overheid gefinancierde professionele beveiliging voor rederijen een aantrekkelijk alternatief voor de kostbare inzet van private beveiligingsbedrijven.

Overheidstaak

EVO vindt de inzet van private beveiligers op vrachtschepen onwenselijk omdat het veiligheidsrisico voor bemanning en goederen veel groter is als de beveiliging wordt overgelaten aan commerciële bedrijven.

EVO ziet het zorg dragen voor de veiligheid van Nederlandse koopvaardijschepen als een overheidstaak. Overheden hebben immers de beste informatie, de beste mensen en het beste materieel om de veiligheid aan boord te garanderen.

Kostendaling

De totale kosten voor de inzet van zogenaamde Vessel Protection Detachments (VPD) waren afgelopen jaar geraamd op 465.000 euro per VPD inzet. Van dat bedrag moesten reders, en dus verladers, gemiddeld 225.000 zelf betalen.

In de brief geeft minister Hillen echter aan dat de kosten voor de inzet van een VPD nu zijn teruggebracht tot 211.000 euro per VPD.

Deze kostendaling komt voor een deel terug in het tarief dat reders in de toekomst zal worden doorberekend. In het vervolg zal de bijdrage van reders en verladers als het aan de minister ligt gemiddeld zo’n 116.000 euro per VPD inzet vormen.