29-01-2015  Transport per binnenschip was in 2014 goedkoper dan in 2013, vooral door de daling van de kapitaalkosten (rente) en de brandstofprijzen. Dit blijkt uit de kostenrapportages voor de binnenvaart die Panteia onlangs heeft geactualiseerd in opdracht van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB).

Aandeel brandstofkosten

De grootste kostendaling is te zien bij kapitaalintensieve schepen, zoals nieuwbouwtankers, grote drogeladingschepen en schepen die relatief veel vaaruren maken (continuvaart). Bij deze schepen is het aandeel brandstofkosten in de totale exploitatiekosten groot.

Verzekerde waarde

Verder nam ook de verzekerde waarde gemiddeld gezien af (-2,5 procent) en daardoor ook de verzekeringskosten (4,9 procent). Dat laatste was volgens Panteia een ‘aangename verrassing’, omdat de kosten een jaar eerder nog fors stegen als gevolg van de hogere assurantiebelasting.

Verwachtingen voor 2015

In 2015 verwacht Panteia een totale daling van de exploitatiekosten van tussen -8,9 en -2,4 procent, afhankelijk van het type reis en schip. Deze daling kan voornamelijk worden toegeschreven aan de sterk dalende brandstofprijzen. Echter, de component brandstofkosten is sterk afhankelijk van de omstandigheden die de wereldwijde oliemarkt bepalen, aldus de rapportages. Verder blijven de kapitaalkosten dalen als gevolg van de lagere rentes (-8,7 procent).