14-10-2015  Al jaren onderzoekt EVO de kostenontwikkelingen in het wegvervoer voor haar leden. Zo ook dit jaar. De conclusie voor dit jaar is, dat door een dalende dieselprijs de kosten van het wegvervoer aanzienlijk zijn gedaald, tot wel 2,3%.

Dieselprijs

De dalende dieselprijs – er ging ruim 9 procent af -  heeft een groot effect op de totale kostenontwikkelingen in het wegvervoer. Het rapport biedt de exacte cijfers. Ook zijn de ontwikkelingen bij de verschillende voertuigcategorieën weergegeven.

Marktontwikkelingen

Naast de ontwikkelingen op de nationale markt is in het rapport ook informatie te vinden over de loonkosten, brandstofontwikkelingen en marktontwikkelingen van de Europese transportmarkt. Zo is te zien dat de loonkosten van chauffeurs in Oost Europa 75 procent lager liggen dan de loonkosten in Nederland. In deze landen is de procentuele stijging van loonkosten wel significant ten opzichte van de westerse landen.

Verzekeringen

Het rapport onderzocht verder de kostenontwikkelingen van reparaties en onderhoud tot en met verzekeringen. EVO analyseerde ook politieke ontwikkelingen die van invloed zijn op de kosten. Zo concludeerde EVO dat de langere en zwaardere vrachtauto (lzv) langzaam voet aan de grond krijgt in diverse Europese landen. Zo zijn er momenteel proeven in België en Duitsland. Handels- en productiebedrijven hebben baat bij de lzv, omdat deze het mogelijk maakt om, bij gelijkblijvende lading, met twee in plaats van drie vrachtauto’s te rijden. Dat bespaart kosten en is milieuvriendelijker, elke lzv-rit bespaart 25 procent CO2.

Rapport aanvragen

De rapportage biedt informatie die bij het onderhandelen met vervoerders van pas komen. Naast de beschreven onderwerpen gaat het rapport ook in op marktontwikkelingen van de transport- en koeriersmarkt. EVO-leden kunnen het rapport gratis aanvragen.