18-10-2011  Jaarlijks berekent EVO voor haar leden de kostenontwikkelingen in het binnenlands wegvervoer. De ontwikkelingen worden in een rapportage beschikbaar gesteld. EVO wil haar leden met dit rapport voorzien van informatie voor de tariefonderhandelingen met vervoerders of voor het bepalen van de kostprijs van het eigen vervoer.

De rapportage Kostenontwikkelingen 2012 gaat in op de kostenontwikkeling over de verslagperiode oktober 2010 – oktober 2011. Deze rapportage draagt de naam 'Kostenontwikkelingen 2012' omdat de uitkomsten voor deze rapportage gevolgen hebben voor de prijsstelling van het vervoer voor het jaar 2012. Een opvallende ontwikkeling in deze verslagperiode is de stijging in de component vrachtautobanden. Over deze periode is de gemiddelde prijs met ruim 20 procent gestegen.

Mocht u vragen over de inhoud van het rapport hebben dan kunt u contact opnemen met EVO-Ledenservice. Als u de vervoerscontracten wil voorleggen aan de juristen van EVO kunt u contact opnemen met EVO-Juridische bijstand.

Leden kunnen het rapport via onderstaande link downloaden.