20-06-2012  EVO en TLN verzetten zich tegen de plannen voor afschaffing van het accijnsvoordeel op rode diesel voor het wegvoer en de logistiek. Zij waarschuwen voor de nadelige effecten voor ondernemers en roepen het kabinet op om de wegtransport- en landbouwsector te compenseren voor de gestegen kosten.

Nadelige effecten

Volgens het wetsvoorstel verdwijnt met ingang van 1 januari 2013 het accijnsvoordeel op rode diesel. Het kabinet wil zo de vergroening van de transport- en logistieksector stimuleren. Volgens TLN en EVO heeft afschaffing echter geen vergroeningseffect tot gevolg.

Geen alternatief

Rode diesel wordt onder meer gebruikt voor het aandrijven van koelinstallaties, wegenbouw en heftrucks. Aangezien er geen alternatieve brandstof voor deze apparatuur beschikbaar is, leidt de maatregel tot een directe kostenverhoging voor ondernemers. Zeker in deze barre economische tijden is het een onbegrijpelijke maatregel die grote gevolgen kan hebben.

Compenseren

De lastenverzwaring zet de concurrentiepositie van veel ondernemers ten opzichte van het buitenland verder onder druk. TLN en EVO roepen het kabinet daarom op om ondernemers die voor hun bedrijfsvoering afhankelijk zijn van rode diesel te compenseren. Zeker nu het kabinet de landbouwsector ook een stimuleringsmaatregel heeft toegezegd om de nadelige effecten van het afschaffen van het accijnsvoordeel te compenseren. Het is volgens de organisaties onaanvaardbaar dat één sector wordt bevoordeeld en de rest het nakijken heeft.