20-02-2012  Turkije en Kroatië treden op 1 juli toe tot de overeenkomst Gemeenschappelijk Douanevervoer. Hierover is tijdens de bijeenkomst van het ‘Joint Committee EU-EFTA’ van 19 januari overeenstemming bereikt. De toetreding betekent dat vanaf die datum vervoer van en naar Turkije en Kroatië kan plaatsvinden onder de regeling gemeenschappelijk douanevervoer, waar nu in het verkeer met die landen doorgaans nog de TIR-regeling wordt gebruikt.

Afspraken

De toetredingsakten en de werkdocumenten liggen nu nog bij de juridische diensten van de Europese Commissie. Deze hebben naar verwachting begin maart hun beoordeling afgerond. Tegen die tijd wordt ook een document gepubliceerd met administratieve afspraken over hoe te handelen vanaf 1 juli 2012.

Effecten

De toetreding heeft naar verwachting effecten op zekerheidsstelling, automatiseringstechnische aanpassingen, afhandeling van uitvoer en het volume TIR-vervoer. Meer informatie hierover staat in de bijlage ‘Verwachte effecten toetreding Kroatië en Turkije tot de overeenkomst Gemeenschappelijk Douanevervoer’ (pdf)