17-01-2012  Het uitvallen van de sluis bij Eefde veroorzaakt extra kosten voor bedrijven die van de binnenvaart afhankelijk zijn. Zij moeten zorgen voor vervoeralternatieven en moeten noodmaatregelen nemen. Ook omzetderving is een grote kostenpost.

Schade verhalen

Het is dan logisch dat bedrijven die schade willen verhalen. In een brief aan de leden heeft EVO hen geïnformeerd over de mogelijkheden die EVO-juristen hebben onderzocht. Succesvolle claims zijn alleen mogelijk als iemand nalatigheid, onzorgvuldig gedrag of het gebruik van ondeugdelijk materiaal kan worden verweten.

Bij wie

Het is nog niet duidelijk bij wie deze claims zouden moeten worden ingediend. De lopende onderzoeken moeten daarover de nodige duidelijkheid geven. Dan kan pas blijken of het claimen van schade kansrijk is.

Ter voorbereiding van een eventuele schadeclaim kan een bedrijf nu alvast een berekening maken van de geleden schade, zoals:

  • de meerkosten van het inschakelen van wegvervoer
  • de kosten voor het treffen van (andere) noodmaatregelen
  • de kosten als gevolg van het wegvallen van productiewerkzaamheden
  • omzetderving

Werktijdverkorting

Door het wegvallen van de aanvoer van grondstoffen kunnen bepaalde bedrijfsactiviteiten niet meer worden uitgevoerd, terwijl bedrijven toch hun werknemers moet doorbetalen. In dat geval kunnen zij voor deze medewerkers werktijdverkorting aanvragen. Meer informatie hierover staat op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Werktijdverkorting) en (Werktijdverkorting: informatie voor werkgevers).

EVO houdt leden op de hoogte van de ontwikkelingen.