16-07-2013  De Europese Marco Polo-programma’s die bedrijven moesten prikkelen vracht van de weg over te hevelen naar de trein of het schip hebben de afgelopen jaren te weinig opgeleverd. De programma’s zouden in hun huidige opzet dan ook moeten worden beëindigd. Dat concludeert de Europese Rekenkamer in een recent verslag.

Beter besteden

Sinds 2003 worden uit de programma’s Marco Polo I en II vervoersdienstprojecten gefinancierd. Met de programma’s is een bedrag gemoeid van ruim 550 miljoen euro. Volgens de rekenkamer had dit geld beter besteed kunnen worden.
Zo stelt de rekenkamer dat er niet voldoende relevante projectvoorstellen werden ingediend en dat de projecten die wel doorgingen ook wel waren doorgegaan zonder EU-steun.

Kwaliteit

EVO verbaast zich niet over de uitkomsten van het onderzoek. Opdrachtgevers voor vervoer kiezen immers voor de vervoersvorm die het beste past bij de aard van de goederen, de bestemming en de gewenste snelheid van het goederenvervoer. Kortom, zij kiezen voor kwaliteit.
Volgens EVO kan de overheid dan ook beter zorg dragen voor een goede infrastructuur voor alle vervoersvormen. De keuze voor een vervoersvorm kan zij beter aan de markt zelf overlaten.