06-12-2013  Het kwaliteitsnet goederenvervoer Metropoolregio Amsterdam is geactualiseerd. Dat is het resultaat van overleg tussen EVO en vervoerdersorganisatie TLN met Stadsregio Amsterdam, de provincies Noord-Holland en Flevoland, gemeenten en Rijkswaterstaat.

Regio

Een kwaliteitsnet is een beschrijving van de voor het goederenvervoer belangrijke verbindingen in een regio. In vergelijking met het eerdere kwaliteitsnet in de Amsterdamse regio  is een aantal routes aangepast.

Knelpunten

Belangrijk is dat de knelpunten in de regionale hoofdwegen zijn benoemd. In het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur staat dat die knelpunten worden aangepakt. De belangrijkste gesignaleerde knelpunten zijn te vinden in Waterland en rond Zaandam.

Strooien

De routes in het kwaliteitsnet hebben bij de wegbeheerders prioriteit als het gaat om gladheidsbestrijding in winterse omstandigheden.

Graag voor heel Nederland

EVO ijvert voor een kwaliteitsnet in heel Nederland, dat dan ook geschikt is voor langere en zwaardere auto’s, de lzv’s of ecocombi’s. Een landelijk net maakt het ook mogelijk de wegen op te nemen in navigatiesystemen. Het net in de regio Amsterdam bleek daarvoor te klein.