07-04-2014  Regels voor de bevoorrading van winkels in de Amsterdamse binnenstad moeten worden vastgesteld door de gemeenteraad van de hoofdstad. Dit stellen EVO, TLN, MKB Amsterdam en VNO-NCW Metropool Amsterdam in reactie op het bestuursakkoord van D66, GroenLinks en de PvdA voor het stadsdeel Amsterdam Centrum. De belangenorganisaties bepleiten uniformiteit van verkeersregels in Amsterdam. Stadsdelen mogen zelf handhaven, maar regels voor de bevoorrading van winkels en parkeerbeleid horen volgens de organisaties thuis bij het centrale bestuur, niet bij de verschillende stadsdelen.

Akkoord

D66, GroenLinks en de PvdA willen in het centrum van Amsterdam een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur. De belangenorganisaties kunnen zich vinden in dit voorstel – mits blijkt dat het de doorstroming bevordert. Het verplaatsen van scooters naar de weg maakt bijvoorbeeld ook onderdeel uit van het plan, volgens de belangenorganisaties levert dit samen met het vrachtverkeer gevaarlijke situaties op. ‘Zwaar verkeer’ vervangen door kleinere wagens is volgens de organisaties ook niet verstandig omdat dit juist meer voertuigen oplevert.

Regels

Omdat gemeenten hun eigen regels voor het goederenvervoer van en naar winkels opstellen, zijn er op dit moment al 408 verschillende handboeken met meer dan 1600 (!) regels voor het bevoorraden van winkels in binnensteden. Als stadsdelen ook hun eigen regels gaan opstellen, zien bedrijven volgens EVO, TLN, MKB Nederland en VNO-NCW door de bomen het bos niet meer.

Schoon wagenpark

Volgens de organisaties is het bovendien onnodig dat stadsdelen met eigen milieumaatregelen komen. De afgelopen jaren hebben veel bedrijven hun wagenpark juist al succesvol verschoond in samenspraak met de Amsterdamse gemeenteraad.