09-09-2016  Eerder deze week informeerde EVO haar leden over de nieuwe ECT-procedure voor het afhalen van Hanjin-containers. Deze procedure kwam tot stand na langdurig overleg tussen EVO, Fenedex, TLN, FENEX en ECT, waarbij ECT de bereidheid heeft getoond om tot een werkbare en voor alle partijen acceptabele procedure te willen komen. Door de oplossing die is gevonden, is bereikt dat ladingbelanghebbenden op een snelle manier over de containers kunnen beschikken en dat alle betrokkenen een deel van de extra last zullen dragen. Deze oplossing was voor alle partijen het maximaal haalbare. 

Afhaalmogelijkheden uitgebreid

ECT heeft EVO en Fenedex laten weten dat zij op korte termijn de afhaalmogelijkheden voor Hanjin-containers gaat uitbreiden. Dit houdt in dat containers dan 24/7 afgehaald kunnen worden en dat afhalen mogelijk wordt via alle modaliteiten. De nieuwe procedure zal spoedig op de website van ECT geplaatst worden. EVO en Fenedex zijn positief over de uitbreiding van de afhaalmogelijkheden, omdat dit ten goede komt aan een snelle en efficiënte afhandeling.

Geld geretourneerd

De tarieven voor het afhalen van Hanjin-containers conform de nieuwe procedure liggen aanzienlijk lager dan de eerdere procedure. ECT heeft toegezegd teveel betaalde bedragen te zullen retourneren. De procedure voor deze teruggave wordt op de website van ECT geplaatst.

Mogelijkheden

Indien u geen gebruik wenst te maken van de collectieve procedure kunt u op basis van het vonnis van de rechter, dat volgde uit het kort geding dat o.a. door EVO, Fenedex, TLN en FENEX was aangespannen, op individuele basis met ECT afspraken proberen te maken. Dit houdt dan in dat aan ECT wordt verzocht de container vrij te stellen tegen de daadwerkelijke gemaakte kosten verhoogd met 25 euro administratiekosten, die per container vastgesteld moeten worden en dus kunnen verschillen.

Meeste snelle manier

De collectieve oplossing is echter de meest snelle en efficiënte manier om containers vrijgesteld te krijgen. Hierbij is het kostenplaatje vooraf ook duidelijk en helder. De uitkomst van individuele acties is onzeker. Ons advies is dan ook om van de collectieve oplossing gebruik te maken.

Niet onder protest

Indien u wel gebruik wenst te maken van de collectieve procedure is het belangrijk de betaling niet onder protest te verrichten. Indien u dit wel doet, verwijst ECT u naar de individuele procedure (vrijstellen tegen daadwerkelijk gemaakte kosten plus administratiekosten, die per container vastgesteld moeten worden). Indien u reeds eerder een aanvraag heeft gedaan om onder protest de container te kunnen afhalen, maar alsnog gebruik wenst te maken van de collectieve procedure, kunt u uw protest intrekken door dit per e-mail te melden aan ECT.

Vragen

Vragen? Neem dan contact op met beleidsadviseur Lodewijk Wisse.