17-06-2015  Tijdens een live-demonstratie laat EVO deelnemers aan de Dag van het eigen vervoer op 24 juni zien hoe lading volgens de wet moet zijn gezekerd.

Regelgeving

Dit jaar is de regelgeving aangescherpt, maar in de praktijk blijkt dat de regelgeving niet altijd even duidelijk is. In de ons omringende landen worden verschillende manieren van vastzetten verschillend gehandhaafd. Tijdens een live-demonstratie laat EVO daarom stap voor stap zien hoe lading op de enige juiste manier moet worden gezekerd.

Invloed

Veel ongevallen met vrachtauto's onstaan door de invloed van de belading op het rijgedrag. Een stabieler voertuig zorgt bovendien niet alleen voor minder schade en ongevallen, maar ook voor lagere onderhoudskosten.

Want het kan nog weleens mis gaan...

Vragen

Ondernemers die vragen hebben over lading zekeren, de nieuwe tachograafwetgeving of het Eurovignet zijn van harte welkom op de Dag van het Eigen Vervoer op 24 juni om te leren van experts en om hun ervaringen te delen met vakgenoten.