26-02-2014  Transportondernemers deden het afgelopen jaar 287 keer aangifte van (een poging tot) diefstal van hun voertuig. Dat is 19 procent minder dan in 2012, toen er 356 aangiften waren. Er werden 233 vrachtauto’s en aanhangwagens gestolen zonder en 47 met lading. Het aantal aangiften van diefstal van lading uit voertuigen steeg met 42 procent van 170 tot 242. Dit blijkt uit de jaarcijfers van de Landelijke Eenheid van de politie.

Preventie

Sinds 2011 werken 13 publieke en private partijen samen aan de bestrijding van transportcriminaliteit. Er zijn verschillende vormen van preventie geïntroduceerd, waaronder een waarschuwingsregister voor de sector, training van chauffeurs en voorlichtingsactiviteiten voor transportondernemers. De organisaties van verladers en vervoerders benadrukken dat in geval van criminaliteit altijd aangifte moet worden gedaan. Dit levert informatie op voor een effectieve aanpak van deze criminaliteit.

Brabant en Limburg

Een groot deel van de ladingdiefstallen vond plaats op een parkeerplaats langs het hoofdwegennet. Van de 15 plaatsen waar de meeste ladingdiefstallen werden gepleegd, liggen er 10 in oostelijk Brabant en in Limburg. In Eindhoven, Venlo en Venray vonden de meeste diefstallen plaats.

Noodzakelijk

EVO, die was betrokken bij de convenanten aanpak transportcriminaliteit, vindt het een goede zaak dat deze worden voortgezet. De organisatie betreurt het echter dat het  aantal aangiften van diefstal van lading uit voertuigen is gestegen, ondanks de inspanningen. De organisatie raadt verladers dan ook aan in de contracten op te nemen dat op beveiligde parkeerplaatsen wordt geparkeerd en dat transporteurs de waardevolle goederen niet met een zeilenwagen vervoeren. Verzekeringstechnisch kan dit ook een groot struikelblok vormen voor beide partijen.

Ook heeft EVO enkele tips voor chauffeurs:

  • parkeer de vrachtauto zo dat direct wegrijden of stelen van de lading niet mogelijk is
  • laat de vrachtauto nooit onbeheerd achter of houd er zicht op
  • houd persoonlijke spullen en apparatuur bij u
  • neem documenten die bij lading en voertuig horen, mee
  • schakel het alarmsysteem in
  • laat nooit de contactsleutels in het voertuig achter
  • controleer de vrachtauto op beschadigingen en afwijkingen
  • let op personen die zich opvallend gedragen

EVO magazine

EVO magazine besteedt in het net verschenen februarinummer ook aandacht aan ladingdiefstal en en toezeggingen van ‘Den Haag’ om deze criminaliteit aan te pakken.

De complete rapportage over transportcriminaliteit staat op de site van de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit.