14-06-2011  De transportcriminaliteit in Nederland kan met 25 procent worden verminderd (90 miljoen euro) wanneer Secure lane, een intelligent cameratoezichtsysteem op verzorgingsplaatsen, landelijk wordt ingevoerd. Dit blijkt uit een onderzoek van een aantal private partijen en ministeries dat vandaag is aangeboden aan minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.

Om Secure lane succesvol landelijk uit te rollen, is het essentieel dat publieke en private partijen nauw samenwerken en oplossingen aandragen voor financiering. Het onderzoek adviseert om de verzorgingsplaatsen met een tankstation en/of restaurant, truckstops en bedrijventerreinen langs de belangrijkste transportcorridors in Nederland te voorzien van intelligent cameratoezicht.

De transportsector lijdt jaarlijks zo’n 350 miljoen euro schade als gevolg van transportcriminaliteit. Om de aanpak van deze vorm van criminaliteit te versterken is na een proef in 2008 de transportcorridor Rotterdam - Eindhoven - Venlo met Secure lane beveiligd.

Het systeem is op 15 verzorgingsplaatsen langs deze corridor aangesloten op een bestaand publiekprivaat netwerk van cameratoezicht op bedrijventerreinen. De live beelden kunnen vervolgens worden doorgestuurd naar de meldkamers van politie, brandweer en GGD voor verdere acties.

Het aantal incidenten op de 15 beveiligde verzorgingsplaatsen is dankzij Secure lane teruggelopen van 74 naar slechts 4 incidenten per jaar.

Secure lane vergroot de sociale veiligheid en versterkt de internationale concurrentiepositie en vestigingsklimaat van Nederland. Alle betrokken partijen hebben daarom de wens uitgesproken om het systeem permanent in te voeren en landelijk uit te rollen.

De proef toont echter ook aan dat transportcriminaliteit zich verplaatst naar minder of niet beveiligde locaties. Hierdoor is het noodzakelijk om Secure lane gebiedsgericht in te voeren op zowel verzorgingsplaatsen, truckstops als bedrijventerreinen.

Doel is om de economische schade als gevolg van transportcriminaliteit met 25 procent per jaar terug te dringen, wat neerkomt op een besparing van 90 miljoen euro. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat deze doelstelling haalbaar is. De maatschappelijke investeringen van Secure lane zouden dus binnen één jaar zijn terugverdiend. De onderzoekers adviseren de betrokken publieke en private partijen intensief met elkaar samen te werken.

Het onderzoek is een initiatief van TLN, EVO en het Verbond van Verzekeraars in samenwerking met de ministeries van Veiligheid en Justitie, Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Infrastructuur en Milieu. Tevens werd nauw samengewerkt met Stichting CrimiNee!, Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc), Maecon en Les Routiers.