09-11-2012  Het Connekt-programma ‘Lean and Green’ heeft de Nederlandse Logistiekprijs van de vereniging Logistiek management (vLm) gewonnen. Volgens de jury heeft Connekt met dit programma een grote bijdrage geleverd aan het verduurzamen van mobiliteit in Nederland.

Lean and Green-programma

Bedrijven en overheden die zich ten doel hebben gesteld een minimale CO2-reductie van 20 procent binnen een periode van 5 jaar te behalen, kunnen dat realiseren door het invoeren van het ‘Lean and Green’-programma. Op het moment dat het maatregelenpakket voor een bedrijf of gemeente wordt vastgelegd in een plan van aanpak en getoetst en gevalideerd is door TNO, ontvangt het deelnemende bedrijf de Lean and Green Award.

Gemiddelde CO2-reductie

De meer dan 250 ‘award winners’ hebben op basis van hun monitoringsgegevens een gemiddelde CO2-reductie opgeleverd van ruim 14 procent in 4 jaar tijd. Daarmee gaat het programma zijn doelstellig ruimschoots halen.

De prijs is donderdagavond 8 november aan Connekt uitgereikt door Jhr. dr. Walther Ploos van Amstel.