23-01-2012  Het zorglogistiek netwerk van EVO en Logiz bezochten onlangs het Flevoziekenhuis voor een netwerkbijeenkomst over ‘lean’-principes, toegepast in de aangesloten oogheelkundige poliklinieken van het Oogzorgnetwerk. Ook verzorgde het Flevoziekenhuis een presentatie en een rondleiding om het zorglogistiek netwerk van EVO en Logiz inzicht te geven in de toepassing van lean-methoden.

Snel groeiende stad

Het ziekenhuis voelt een maatschappelijke verantwoordelijkheid om vooruit te kijken naar effectievere inzet van zorg, aangezien zij verwachten dat de druk op het ziekenhuis toeneemt met een snel groeiende stad. Daarom kijkt het ziekenhuis naar de samenstelling van het dienstenportfolio en naar de optimale benutting van het gebouw en de diensten van het ziekenhuis.

Poliklinieken

Senior adviseur Suzanne Korthorst sprak over de methoden en technieken die het ziekenhuis toepast in de 15 aangesloten oogheelkundige poliklinieken van het Oogzorgnetwerk. De poliklinieken delen kennis, maar gebruiken vooral dezelfde methoden. Het Oogzorgnetwerk groeit gestaag en heeft als ambitie om uiteindelijk twintig partners te laten deelnemen.

Welzijn patiënt centraal

Processen in deze klinieken stellen het welzijn van de patiënt centraal. Zo doorloopt een patiënt alle stappen van de oogzorg zo veel mogelijk op één dag, wordt er ontzorgd door optimale planning en heldere communicatie maar ook door bijvoorbeeld het regelen van valet parking, zodat patiënten zonder parkeerstress aan een behandeling beginnen.

Oogbus

Verder zet het Oogzorgnetwerk de Oogbus in. Deze brengt de zorg laagdrempelig naar de patiënt toe. Zeker voor ouderen is dit een prima regeling: anticiperend, proactief, integraal kostenbesparend en bovenal klantvriendelijk en met extra kwaliteit van zorg voor de cliënt/patiënt.

Toegevoegde waarde

Duurzame investeringen in de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van de organisatie leveren volgens directeur Zorg Cor Calis toegevoegde waarde voor zowel patiënten als de medewerkers. Daarom werkt het Flevoziekenhuis met de ‘Planetree’-benadering, die uitgaat van drie principes: betere zorg, helende omgeving en gezonde organisatie.

Kortere en effectievere processen

Tevens wordt er gewerkt met het Kaizen-principe (Kaizen is Japans voor verbetering) om processen te optimaliseren. Deze verbetering komt tot stand door bij elke stap van een proces te vragen waarom deze bestaat. Als er geen antwoord op mogelijk is, kan de stap worden geschrapt. Dit levert kortere en effectievere processen op.

Positief bedrijfsresultaat

De toepassing van deze methoden vraagt volgens directeur Calis om een toenemende mate van verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Dit levert vervolgens weer een grotere medewerkerstevredenheid op. Ook leveren de methoden het ziekenhuis een positief bedrijfsresultaat, positieve beoordelingen in onderzoeken naar beste ziekenhuizen en vooral een grotere klanttevredenheid en minder klachten van patiënten.

Meer patiënten helpen

Oogarts Marjolein Ronday liet zien hoe er door middel van logistieke interventies kortere doorlooptijden in behandeltrajecten tot stand komen waardoor de afdeling meer patiënten kan helpen. Uitdagingen voor deze poli liggen niet langer in het benutten van de capaciteit van de afdeling, maar in het al dan niet gebruiken van duurdere geneesmiddelen.

Optimale patiëntenstroom

Ter afsluiting van de presentaties kregen de bezoekers een rondleiding in het ziekenhuis en werden diverse poliklinieken bezocht. Daarbij werd uitgelegd hoe de inrichting en locatie van de diverse behandelruimten leiden tot een optimale patiëntenstroom en hoe planning een optimaal zorgproces kan realiseren.