24-07-2014  Een werknemer is in principe niet aansprakelijk voor de diefstal van zijn leaseauto. Dit heeft de Hoge Raad op 11 juli bepaald. In deze zaak draaide het om een werknemer die zijn sleutelbos in de voordeur had laten zitten, waarna zijn leaseauto werd gestolen. De leasemaatschappij had de auto verzekerd, maar deze verzekering gaf geen dekking voor een incident dat is veroorzaakt door ‘schuld, opzet, grove roekeloosheid of onzorgvuldig handelen van de verzekerde zelf’. Dat was hier het geval.

Schade

De leasemaatschappij verhaalde de schade op de werkgever van de werknemer. De werkgever hanteerde een leaseregeling waarin onder andere het volgende vermeld stond: ’Is de schade het gevolg van schuld, opzet of grove roekeloosheid, dan is werknemer voor het geheel van die schade aansprakelijk. De schade zal worden verhaald op de werknemer door inhouding op het salaris. (…)’

Niet terecht

De werkgever vond op zijn beurt dat er op basis van deze leaseregeling sprake was van grove nalatigheid van de werknemer en vorderde 11.453,55 euro van de werknemer. De Hoge Raad oordeelde vervolgens dat deze claim niet terecht was, nu de werknemer niet zelf had gekozen voor zo’n beperkte verzekering.

Risico

Als eigen nalatigheid of onvoorzichtigheid van de werknemer niet is verzekerd, moet de werkgever dus zelf het risico dragen als hij wordt aangesproken door de verzekeraar. Dit zou alleen anders zijn als de werknemer zelf had gekozen voor zo’n verzekering, of als de werknemer zich uitgebreider had kunnen verzekeren maar dit heeft nagelaten. In dat geval moeten de risico’s van dit nalaten bovendien duidelijk zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of een andere (schriftelijke) regeling met de werknemer.