Leden aan het woord | Strukton Milieutechniek

“Opruimen van gevaarlijke stoffen na incidenten is ons vak”

06-06-2019  De specialisten van Strukton Milieutechniek weten ongeveer wat zij kunnen verwachten als ze worden opgeroepen voor het opruimen van gedumpt afval van drugsfabriekjes, maar met een gasmeter moet worden vastgesteld wat er precies in de vaatjes en vaten zit. Link spul is het altijd.

Elke week is het wel weer ergens nodig om in een afgelegen terrein gedumpt chemisch afval van een illegaal drugsfabriekje op te ruimen. De ‘ontdoener’ blijft meestal onbekend, zodat de opruimkosten voor rekening van de terreinbeheerder zijn. Strukton Milieutechniek heeft voor elk soort opruimwerk een draaiboek.

In 1951 was Mickey Mouse een drugsdealer en niemand vond dat vreemd. In het stripverhaal ‘Mickey Mouse and the Medicine Man’ laat Walt Disney zijn figuurtje Mickey en diens vriend Goofy het medicijn peppo ontdekken. Ze raken enthousiast voor die amfetamine en willen er ook fortuin mee maken. Van een war on drugs was nog geen sprake. Leon van Zoggel, specialist gevaarlijke stoffen bij Strukton Milieutechniek, heeft het boekje met het stripverhaal op de kop getikt. “Het laat zien dat drugs niet altijd illegaal zijn geweest. Sterker nog, in de jaren veertig en vijftig werden amfetaminen gezien als een middel om Amerikaanse soldaten in gevechten op de been te houden.”

“Drugs zijn bij de westerse cultuur gaan horen”, vervolgt hij. “Jonge mensen kunnen er een nacht op doorhalen en feest vieren. Wat ze niet zien is de productie. Die speelt zich af in de illegaliteit en dat leidt tot dumping van materialen die gevaarlijk zijn voor gezondheid en milieu. Aan ons de taak dat dan weer op te ruimen.”

strukton - evofenedex
Afval van dumpingen en calamiteiten wordt in omvaten verpakt en na ontvangst op de hoofdvestiging in Breda gewogen en afgevoerd naar een verbrandingsoven.

 

Draaiboek

Van Zoggel toont een draaiboek voor opruiming van drugsafval. “Zo’n draaiboek hebben we voor elk werk. Een dumping in een gierkelder vraagt een andere aanpak dan een dumping in een natuurgebied of in een sloot. Als we worden opgeroepen, weten we niet om welk afval het gaat en etiketten op vaten zeggen in dit soort gevallen niets. Onze coördinator gaat er als eerste op af om de omvang vast te stellen en om te ruiken om welke stoffen het mogelijk gaat. Hij zal in overleg met de terreinbeheerder en politie ook een gebied afzetten en bepalen waar de voertuigen voor het opruimwerk veilig bovenwinds kunnen worden geparkeerd en waar de opruimploeg gasdichte pakken kan aantrekken. Ook geeft hij dan aan onze planning door wat er nodig is om bodem- en waterverontreiniging te beperken.”

Als de mensen met pakken en maskers zijn gearriveerd en het afval hebben ingepakt, kan worden begonnen met het inpakken van de bodem. En als alles weg is, begint de sanering van de bodem. Van Zoggel: “We zijn specialisten geworden in het opruimen van gevaarlijke stoffen. In 2009 werden we voor de eerste keer ingeschakeld, dat ging om een grote dumping in een natuurgebied. Toen was er nog weinig bekend van wat er lag, maar nu kunnen we dat al snel na aankomst vaststellen en het plan van aanpak met de terreineigenaar en het bevoegd gezag bespreken.”

Eigen materieel

Van het opruimen van drugsafval en sanering van de bodem is het een kleine stap naar ander opruimwerk bij calamiteiten. “Opruimen van drugsafval spreekt iedereen aan, maar onze expertise is breder. Opruimen van gevaarlijke stoffen na incidenten is ons vak en dat kan op de openbare weg zijn, op bedrijfsterreinen en in bedrijven. We hebben in Rotterdam, Breda en Eindhoven dag en nacht voertuigen en bemanning klaar staan.”

Het transport van chemisch afval naar de verwerkingsinstallaties is uitbesteed aan bedrijven met gecertificeerd personeel, maar Van Zoggel zegt dat een eigen auto in bestelling is. “We leunen op onderaannemers, die onder controle van onze eigen coördinatoren het werk doen, maar door de toename van het werk moeten we een eigen kern van mensen en materieel hebben. Voor wegdekreiniging en voor afvoer van de vaten met gevaarlijke afvalstoffen schaffen we eigen materieel aan. Maar we houden een schil van onderaannemers.”

strukton - evofenedex
Voor reiniging van autowegen en parkeerterreinen na lekkage van dieselolie of andere gevaarlijke stoffen staan In Eindhoven, Breda en Rotterdam gespecialiseerde ‘schoonmaaktreinen’ klaar.

 

Asbest

Strukton is vanouds een bouwbedrijf met kennis van kantoor-, stations-, spoor-, weg- en waterbouw. Na het opruimen kunnen zusterbedrijven nazorg verlenen in de vorm van herstel van de weg en sanering van de berm. Anderzijds roepen zusterbedrijven de expertise van Milieutechniek in voor het verwijderen van asbest bij sloopwerken. ”We gebruiken dan andere verpakkingen om asbest ingekapseld te kunnen afvoeren, maar ook dan werken onze mensen in beschermende kleding en met ademlucht. Ook daarvoor hebben we draaiboeken en de middelen om asbest veilig te slopen en voor afvoer in te kapselen.”


Proefabonnement

Dit artikel is eerder verschenen in evofenedex magazine. evofenedex magazine is ons ledenblad, met toegankelijke informatie over de wereld van transport en logistiek. evofenedex magazine zet op een rij wat nieuwe overheidsregels betekenen voor je dagelijkse bedrijfspraktijk, hoe je moet omgaan met juridische kwesties en het biedt praktische handvatten als het gaat om magazijnhulpmiddelen, personeelsbeleid, automatisering en wagenpark. Vraag nu kosteloos het proefabonnement aan.

Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder