10-12-2013  Een ondernemer heeft goederen onder de Incoterm FCA (Free Carrier) geleverd vanuit zijn warehouse. De goederen zijn echter beschadigd en de afnemer en diens vervoerder claimen nu een schadevergoeding omdat de lading niet goed zou zijn gezekerd. De ondernemer belt Pieter Meijer van EVO-Bedrijfsjuristen met de vraag of hij daarvoor verantwoordelijk is.

Antwoord

De Incoterms regelen niet de verplichting om lading te zekeren. Wel is het zo dat de verkoper verplicht is de goederen op het vervoermiddel te laden volgens de Incoterms 2010 in het geval van FCA-levering vanuit het warehouse. Als de schade zou zijn ontstaan bij belading, komt deze dus voor uw risico. In uw geval is de schade aan de goederen echter onderweg ontstaan, kennelijk omdat deze niet goed waren gezekerd. Dat komt voor risico van uw koper.

Vervoersovereenkomst

Als de schade het gevolg is van de wijze van laden, stuwen of lossen door de afzender, dan is de vervoerder daarvoor niet aansprakelijk tegenover zijn afzender. Het is daarbij van belang te onthouden dat de afzender in dit geval uw afnemer is, en wellicht tevens geadresseerde. U staat als FCA-verkoper immers geheel buiten de vervoersovereenkomst.

Incoterm

De vervoerder kan niet zonder meer rechten ontlenen aan een gekozen Incoterm. De Incoterm is immers een afspraak tussen de verkoper en koper van goederen. Afhankelijk van de gekozen Incoterm moet een van de partijen een vervoerovereenkomst sluiten. Die partij moet er natuurlijk wel op letten dat hij zo nodig met de vervoerder afspraken maakt over laden, stuwen en lossen. Vaak bedingen vervoerders dat dit een verplichting is van de afzender.

Afspraak

In dit geval had de koper ervoor moeten zorgdragen dat zijn vervoerder (in de vervoerovereenkomst) de verplichting aanvaardt om te zekeren, of had hij hierover een afspraak moeten maken met u, zijn verkoper.

Ook een vraag aan EVO-Bedrijfsjuristen?