11-03-2013  De bestelauto van een EVO-lid stond voor reparatie bij een garage. Tijdens dat verblijf wordt de bestelauto gestolen. Het EVO-lid wil weten of de garagehouder hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. EVO-Juridische bijstand geeft antwoord.

Zorgplicht garagehouder

Uit de rechtspraak blijkt dat bij het aanbieden van een auto voor reparatie bewaarneming deel kan uitmaken van de reparatieovereenkomst. Bewaarneming houdt in dat de bewaarnemer (in dit geval de garagehouder) zich tegenover de bewaargever verbindt om de auto te bewaren en terug te geven.

De wet bepaalt dat de garagehouder een zorgplicht heeft ten aanzien van de bestelauto. Hij moet namelijk bij de bewaring de zorg van een ‘goed bewaarder’ in acht nemen. Als de bewaarnemer zich hier niet aan houdt, kan hij aansprakelijk worden gesteld voor de schade die ontstaat door bijvoorbeeld diefstal. Daarvan is geen sprake als de bewaarnemer diverse veiligheidsmaatregelen heeft genomen.

Altijd aansprakelijk stellen

Of de garagehouder de schade moet vergoeden, is dus afhankelijk van de omstandigheden waaronder de diefstal of inbraak heeft plaatsgevonden. Het is in ieder geval verstandig om de garagehouder sowieso aansprakelijk te stellen en zijn reactie af te wachten. Hij moet aangeven waarom hij denkt niet aansprakelijk te zijn.

Juridisch advies nodig?

Heeft u als EVO-lid juridische hulp nodig of heeft u vragen? Neem dan contact op met EVO-Juridische bijstand. Telefonisch via (079) - 3467 346 of maak gebruik van het contactformulier rechts op deze pagina.