Ledenvraag | Bewijsvoering btw-tarief van nul procent

Vereenvoudiging in de bewijsvoering met betrekking tot het btw-tarief van nul procent.

2-3-2019  De ledenservice van evofenedex ontvangt de laatste tijd regelmatig vragen over een vereenvoudiging in de bewijsvoering met betrekking tot het btw-tarief van nul procent bij intracommunautaire leveringen. In dit artikel leggen wij uit wat er precies veranderd is en gaan we kort in op de achtergrond van deze verandering.
 

De vereenvoudigde bewijsvoering voor intracommunautaire leveringen is onderdeel van de zogenoemde btw quick fixes, die op 1 januari 2020 in werking zijn getreden. Ter ondersteuning van ondernemers zijn er documenten aangewezen die als ‘bewijsvermoeden’ gelden om aan te tonen dat goederen intracommunautair zijn vervoerd. Let wel, het huidige systeem blijft bestaan. Je mag dus nog steeds aan de hand van boeken en bescheiden aantonen dat de goederen naar een andere lidstaat zijn vervoerd. Wil je echter vóóraf zekerheid hebben van het bewijsvermoeden, dan kun je gebruikmaken van het nieuwe systeem. Je moet dan als verkoper in het bezit zijn van minimaal twee niet-tegenstrijdige A-bewijsstukken, of een A-bewijsstuk dat wordt aangevuld met een B-bewijsstuk, afkomstig van twee onafhankelijke partijen. Hieronder tref je voorbeelden van de bewijsstukken aan.

A-bewijsstukken:

 • Voor ontvangst ondertekend CMR-document of een ondertekende CMR- of vrachtbrief / airway bill / bill of lading
 • Factuur voor luchtvrachtvervoer, zeevracht of wegvervoer

B-bewijsstukken:

 • Verzekeringsovereenkomst voor verzending/vervoer
 • Bankdocumenten ter bevestiging van de betaling voor verzending/vervoer
 • Officiële documenten van een openbare instantie, zoals een notaris, waarin de aankomst van de goederen bevestigd wordt 
 • Ontvangstbewijs van een opslagplaatsbeheerder, afgegeven in de lidstaat van bestemming, waarin de opslag van de goederen in die lidstaat wordt bevestigd 

Bij afhaaltransacties (via ICC Incoterms® 2020 Ex Works-leveringen) moet er nog een aanvullend bewijsstuk in het bezit zijn van de verkoper. Dit is een schriftelijke verklaring van de afnemer om aan te tonen dat de goederen een lidstaat hebben verlaten.

Op deze schriftelijke verklaring moet de volgende informatie vermeld staan:

 1. Bevestiging dat de goederen door hemzelf of door een derde voor zijn rekening zijn vervoerd of verzonden;
 2. Lidstaat van bestemming van de goederen;
 3. Datum van afgifte en naam en adres van de afnemer;
 4. Hoeveelheid en aard van de goederen;
 5. Datum en plaats van aankomst van de goederen;
 6. Bij levering van vervoermiddelen: het identificatienummer van het vervoermiddel;
 7. Identificatie van de persoon die de goederen namens de afnemer aanvaardt.

Op 31 maart organiseren we twee webinars om deze btw-verandering mondeling toe te lichten. Als je na het lezen van dit artikel nog vragen hebt, kun je je als evofenedex-lid kosteloos aanmelden voor een van de webinars.

Onze ledenadviseur Evert-Jan
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Evert-Jan en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder