Ledenservice helpt EVO-leden bij hun vragen en loopt zo tegen interessante vraagstukken aan.

Een EVO-lid is leverancier van technische, specialistische artikelen op het gebied van filtratie, leidingtechnieken en afdichtingen en adviseur op het gebied van maatwerkoplossingen voor de industrie. Klanten zijn te vinden in Nederland en in het buitenland (zowel binnen als buiten Europa).

Een Nederlandse klant van het EVO-lid heeft onlangs zijn productielocatie overgebracht naar Azië. De klant verzocht het EVO-lid de goederen niet meer aan te leveren in hun warehouse in Nederland, maar rechtstreeks aan hun nieuwe productielocatie in Azië. Voor het EVO-lid geen probleem. Bij de contractbesprekingen bleek echter dat de klant de gehanteerde betalingstermijn wilde verruimen van 30 naar 90 dagen. Zij gaven als reden dat in het betreffende Aziatische land onlangs nieuwe lokale wetgeving van kracht was geworden, waarbij factuurbetaling alleen mocht plaatsvinden nadat de goederen fysiek op het grondgebied van het land waren binnengekomen en in ontvangst waren genomen door de belanghebbende.

Het EVO-lid was niet blij met deze aanzienlijke verlenging van de betalingstermijn. De vaartijd van de goederen is rond de 28 dagen. Daarnaast gaat het om grote bedragen met voorfinanciering  waarbij renteverlies optreedt. Het EVO-lid wilde wel eens het fijne weten van deze door de klant genoemde wetgeving in het betreffende Aziatische land en nam contact op met de EVO-Ledenservice.

Wetgeving niet bekend

EVO-Ledenservice heeft in het betreffende land navraag gedaan naar deze ‘nieuwe lokale wetgeving’ voor het invoeren van goederen en de daarmee samenhangende betalingscondities waarop deze ‘noodzakelijke’ 90 dagen betaaltermijn zou zijn gebaseerd. Wat bleek: deze wetgeving was niet bekend en er was onlangs ook geen wetgeving aangepast op grond waarvan deze betalingstermijn kon worden gerechtvaardigd. De klant van het EVO-lid kon dus niet op juridische gronden aanspraak maken op de door hun gewenste betaaltermijn.

Resultaat

Het EVO-lid kon met deze informatie op zak opnieuw met de klant in onderhandeling gaan om zo ook voor hun passende betalingsvoorwaarden en betalingstermijnen af te spreken.