28-10-2013  Bij een ondernemer gaat een chauffeur uit dienst die ziek is. Hij vraagt Susanne Croes van EVO-Bedrijfsjuristen of hij daarvoor nog iets moet regelen.

Antwoord

Als een medewerker ziek uit dienst gaat, hoeft u het loon niet meer door te betalen. Geef op de laatste werkdag van uw zieke werknemer wel aan het UWV door dat hij ziek is. De chauffeur kan dan een Ziektewetuitkering krijgen zodra hij uit dienst is. Wanneer u de melding niet of niet op tijd doet, kan het UWV u een boete van 455 euro opleggen.

Verantwoordelijk

Verder is het zo dat u vanaf 1 januari 2014 verantwoordelijk bent voor het herstel van (ex-)werknemers die ziek uit dienst gaan. Door de modernisering van de Ziektewet moeten werkgevers werknemers die niet meer voor hen werken begeleiden van ziekte naar volledig herstel. Lukt dat niet, dan draait u op voor de kosten van deze Ziektewetuitkering.

Voorlichtingsbijeenkomst

EVO organiseert op 21 november een voorlichtingsbijeenkomst over de modernisering van de Ziektewet. Daar komen alle financiële en andere veranderingen voor werkgevers aan de orde.