Ledenvraag | Exportfactuur legaliseren of certificeren?

Onze ledenservice beantwoord dagelijks vragen over export

14-06-2019  Een lid stelde ons de vraag of een exportfactuur gelegaliseerd of gecertificeerd moet worden door de Kamer van Koophandel bij export naar Egypte. De onderneming had in de Market Access Database bij Egypte gezien dat de Export Commercial Invoice gecertificeerd dient te worden door de Kamer van Koophandel en dat het samen met een Certificaat van Oorsprong een geheel vormt. Het bedrijf vroeg zich af of dit klopt of dat dit enkel om legalisatie gaat.

Egypte kent inderdaad een aanvullende eis voor de commerciële factuur. Deze dient samen met het certificaat van oorsprong of, indien preferentieel oorsprong van toepassing is, met het EUR.1-certificaat te worden gecertificeerd. Hoewel het geen verplichting is, wordt er nog steeds in de handel wel gevraagd naar een legalisatie van de Egyptische ambassade.

Het verschil tussen legalisering en certificering zit in het inhoudelijke deel. Bij legalisatie wordt alleen naar de handtekening gekeken en of de persoon die getekend heeft ook tekenbevoegd is. Bij een certificering wordt naar de inhoud gekeken. Beiden zijn rechtsgeldig.


Training Certificaten van Oorsprong, EUR.1 en factuurverklaringen

Vaak horen we van deelnemers dat er oude documenten gebruikt worden als voorbeeld. Medewerkers weten dan niet wat precies en waarom bepaalde documenten ingevuld worden, hoe het eigenlijk zou moeten en wat de consequenties zijn als het niet goed gebeurt. Daarom bieden wij de training Certificaten van Oorsprong, EUR.1 en factuurverklaringen aan, waarin inzicht wordt verkregen in de (elektronische) papierwinkel van export.