28-01-2013 Een EVO-lid wil weten of een werknemer die ziek is gebruik mag blijven maken van zijn leaseauto. EVO-Juridische bijstand geeft antwoord.

Secundaire arbeidsvoorwaarde

Tijdens ziekte heeft een werknemer volgens de wet in principe alleen recht op loon. Maar als de leaseauto van een werknemer ook privé mag worden gebruikt, kan die worden aangemerkt als een secundaire arbeidsvoorwaarde. Uit de literatuur en rechtspraak blijkt dat secundaire arbeidsvoorwaarden ook tijdens ziekte gelden. De werknemer mag de auto dus tijdens ziekte blijven gebruiken.

Gebruikersovereenkomst

Als een werkgever een leaseauto tijdens ziekte toch wil innemen, moet hij dit vooraf contractueel vastleggen in een aparte overeenkomst, de zogenoemde gebruikersovereenkomst. Deze wordt figuurlijk aan de arbeidsovereenkomst gehecht. EVO-leden kunnen kosteloos gebruik maken van door Juridische bijstand opgestelde modellen van een gebruikersovereenkomst. Ook kan Juridische bijstand de inhoud van bestaande overeenkomsten kosteloos toetsen.

EVO-Juridische bijstand biedt hulp

Heeft u als EVO-lid juridische hulp nodig of heeft u vragen? Neem dan contact op met EVO-Juridische bijstand. Telefonisch via (079) - 3467 346 of maak gebruik van het contactformulier rechts op deze pagina.