12-03-2013  Een EVO-lid heeft een medewerker die zich regelmatig 1 of 2 dagen ziek meldt. De ondernemer heeft het vermoeden dat het vaak om een baaldag gaat, en wil dit gedrag ontmoedigen door voortaan over de eerste 2 ziektedagen geen loon meer te betalen. Het lid vraagt EVO-Juridische bijstand of dit zomaar mag.

Wel/niet wachtdagen toepassen

Een werkgever kan dit niet zomaar doen. Op grond van de wet is het mogelijk de eerste 2 ziektedagen aan te merken als wachtdagen waarover geen loon wordt betaald. Uw onderneming moet dan echter wel onder een cao vallen waarin staat dat u deze maatregel mag toepassen. Valt u niet onder een cao, dan mag u alleen wachtdagen toepassen als deze maatregel is opgenomen in het arbeidsvoorwaardenreglement of in de individuele arbeidsovereenkomst met de werknemer.

EVO-Juridische bijstand helpt

Heeft u als EVO-lid juridische hulp nodig of heeft u vragen? Neem dan contact op met EVO-Juridische bijstand. Telefonisch via (079) - 3467 346 of maak gebruik van het contactformulier rechts op deze pagina.