Gelden er beperkingen voor aluminiumimport uit China?

Onze ledenservice beantwoordt dagelijks vragen over im- en export

11-07-2019  Een lidbedrijf van ons wil aluminiumproducten importeren uit China. Momenteel gelden er Amerikaanse importbeperkingen op aluminium uit China. Het lidbedrijf vroeg ons of de EU ook last heeft van de beperkende maatregelen.

Gezien de recente ontwikkelingen in de invoer van aluminiumproducten, de huidige overcapaciteit, de huidige kwetsbare situatie van de bedrijfstak van de Unie en de mogelijke verlegging van het handelsverkeer als gevolg van de Amerikaanse maatregelen, dreigt er in de nabije toekomst schade voor de producenten in de Unie te ontstaan. Om die redenen zijn op basis van EU Verordening 2018/640 aluminium producten met HS-code 7601, 7604 t/m 7609 en 761699 aan voorafgaand Unietoezicht onderworpen.

Toezichtdocument

Voor de invoer van aluminiumproducten met de genoemde HS-codes kun je via de Centrale Dienst In- en Uitvoer een toezichtdocument Aluminiumproducten aanvragen als je de bij de aanvraag behorende handelsdocumenten beschikbaar hebt. Binnen vijf werkdagen na binnenkomst van de aanvraag wordt het toezichtdocument afgeven en deze heeft vanaf de datum van afgifte een geldigheidsduur van vier maanden en één dag.

Heb je vragen over internationaal ondernemen? Neem dan contact op met onze ledenservice via 079-3467346.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder