Ledenvraag | Hoe moet je verpakkingen met gevaarlijke stoffen opslaan?

Er is onderscheid tussen kleine opslagvoorzieningen en grote opslagvoorzieningen

19-12-2019  Voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in magazijnen gelden speciale richtlijnen. Een lidbedrijf vroeg aan onze ledenservice om welke richtlijnen dit gaat en wat voor eisen daarvoor gelden.

Voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen geldt de zogenoemde richtlijn PGS-15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15). De indeling van de gevaarlijke stoffen is gebaseerd op de vervoerswetgeving (ADR). Het ADR kent dertien gevarenklassen van gevaarlijke stoffen. Onder de richtlijn vallen ADR-geclassificeerde stoffen en CRM-stoffen (carcinogene, reprotoxische en mutagene stoffen). De PGS-15 geldt niet voor alle ADR-geclassificeerde stoffen. Zo vallen ontplofbare stoffen van gevarenklasse 1 en radioactieve stoffen van gevarenklasse 7 onder andere richtlijnen of wetten.

Onderscheid

De PGS-15 maakt voor het toepassen van eisen onderscheid in kleine opslagvoorzieningen tot 10.000 kilogram en grote opslagvoorzieningen vanaf 10.000 kilogram. Voor opslagvoorzieningen groter dan 10.000 kilogram zijn vaak vergaande voorzieningen noodzakelijk voor brandbestrijding, de opvang van bluswater en organisatorische maatregelen. Ook bij tijdelijke opslag moeten voorzieningen aanwezig zijn, bijvoorbeeld voor inkomende goederen die al geadresseerd zijn aan derden.

Vrijstellingen

In tabel 1.1 en 1.2 van de PGS 15 is respectievelijk aangegeven welke stoffen onder de werkingssfeer van de PGS 15 vallen en wat de ondergrenzen en vrijstellingen zijn. Behalve gevarenklassen zijn de voorschriften ook van toepassing op een aantal met naam genoemde categorieën, zoals gasflessen, spuitbussen, gaspatronen en CMR-stoffen (carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen).

Workshop

Hebben jullie ook gevaarlijke stoffen in het magazijn en wil je meer weten over hoe je hier veilig mee kunt werken? Meld je dan aan voor de workshop ‘Gevaarlijke stoffen: een gevaar of niet?’ van Pascal Smetsers en Hans Stegeman, allebei veiligheidsadviseur bij evofenedex, tijdens de Dag van het Veilige Magazijn op donderdag 6 februari. Ze geven je tijdens deze workshop antwoorden op vragen als: Welke stoffen zijn echt gevaarlijk?, Hoe herken je deze?, Wat kun je daaraan veranderen? en Wat voor maatregelen moet je voor je medewerkers nemen?

Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder