Ledenvraag | De huur van mijn bedrijfsruimte is per eind deze maand opgezegd. Kan dat zomaar? Welke vorm van huurbescherming bestaat bij de huur van kantoorruimte en overige bedrijfsruimte?

Antwoord van evofenedex bedrijfsjuristen

”De huurbescherming op grond van art. 230a van het Burgerlijk Wetboek (overige bedrijfsruimte) bestaat slechts uit een ontruimingsbescherming. De huurder heeft bescherming voor twee maanden bij een aanzegging tot ontruiming door de verhuurder. Gedurende die periode krijgt de huurder de tijd om de ontruiming aan te vechten. Het moet expliciet om een aanzegging tot ontruiming gaan. Een opzegging geldt tevens niet als aanzegging van de ontruiming. Gedurende de twee maanden genoemd in art. 7:230a BW kan de huurder eventueel de beëindiging van de huurovereenkomst aanvechten en laten schorsen door de rechter.”