20-08-2013  Een ondernemer heeft sinds kort contact met een bedrijf dat interesse heeft om een door hem gebruikte productielijn over te nemen. Door hun financiële situatie is kopen geen optie. Zij hebben voorgesteld de productielijn op afbetaling te kopen of om een huurkoopovereenkomst aan te gaan. Nu vraagt de ondernemer aan EVO-Bedrijfsjuristen wat huurkoop precies inhoudt.

Eigendomsovergang

Huurkoop is eigenlijk een bijzondere vorm van kopen op afbetaling. Het verschil zit in het tijdstip van eigendomsovergang. Bij een koop op afbetaling gaat het eigendom van de productielijn gelijk over naar de wederpartij, terwijl bij huurkoop het eigendom pas overgaat op het moment dat de laatste huurtermijn is voldaan. Zolang dat niet is gebeurd, mag de koper de productielijn niet verkopen of verhuren. Aan huurkoop is wel een aantal wettelijke eisen verbonden.

Eisen

Zo moet er een huurkoopakte worden opgesteld, waarin de koopprijs, het aflossingschema en het voorbehoud van de eigendomsovergang staan. Als verkoper is het daarbij zinvol om te verlangen dat de wederpartij de productielijn goed verzekert, omdat deze aansprakelijk is voor schade. Tot slot geldt dat de verkoper onder voorwaarden recht heeft op teruggave van de productielijn als de koper zich niet aan zijn betalingsverplichtingen houdt.