Wie is verantwoordelijk voor het vastzetten van goederen onder de ICC Incoterms® 2020-regel Free Carrier?

Leestijd 2 minuten

04-02-2021  Een lidbedrijf van ons levert goederen en heeft hierbij de ICC Incoterms®-regel FCA afgesproken met de klant. Door een slecht gezekerde lading is er schade ontstaan. Wie is verantwoordelijk voor de kosten; de verkoper, transporteur of koper?

Welke vraag is precies gesteld?

Wie is verantwoordelijk voor het vastzetten van goederen bij vervoer per truck onder de ICC Incoterms® 2020-regel Free Carrier?

Antwoord ledenservice

Onder de ICC Incoterms®-regel Free Carrier (FCA) is één van de verplichtingen van de verkoper de goederen op het door de koper ter beschikking gestelde voertuig te laden. FCA regelt echter niets over wie de lading moet vastzetten. Omdat dit ook niet door wetgeving is geregeld, is het verstandig dat de koper en verkoper hierover aanvullende afspraken maken in de koopovereenkomst. Ook moeten deze afspraken met de vervoerder worden gemaakt; dit kan via de koper want dat is zijn opdrachtgever bij een FCA-levering. Doen zij dit niet, dan wordt er gekeken naar wie wat heeft verricht in de praktijk en hoe de partijen hierover hebben gecommuniceerd.

De Algemene Vervoerscondities 2002 bevatten afspraken over wie er moet laden en wie er moet zekeren en controleren. Deze condities moeten echter wel door de opdrachtgever [de koper onder de Incoterms®-regel FCA, red.] en de vervoerder van toepassing worden verklaard op de vervoerovereenkomst. In beginsel is de vervoerder aansprakelijk voor schade die is ontstaan tussen het moment van inontvangstneming en dat van aflevering. De vervoerder heeft echter een aantal verweren tot zijn beschikking om zich hiervan te ontheffen. Een daarvan is de behandeling, lading, stuwing of lossing door de afzender of geadresseerde. De vervoerder kan dus stellen dat er door de afzender is geladen om zich van zijn aansprakelijkheid te ontdoen. Dat is natuurlijk anders wanneer de vervoerder wel heeft geladen en/of gestuwd, of niet aan zijn controleplicht heeft voldaan of deze plicht niet met de juiste zorg heeft uitgevoerd.

Hierbij speelt ook een rol in hoeverre de verkoper weet dat de goederen onveilig de weg op zijn gegaan. De verkoper kan dan medeaansprakelijk worden gesteld voor de schade, zeker omdat hij onder de Incoterms®-regel FCA de partij is die de goederen op het voertuig moet laden. Als zowel de verkoper als de vervoerder de lading niet vastzetten en er ontstaat schade aan de lading, dan zijn zij hier samen aansprakelijk voor te stellen. Om te kunnen bepalen wie aansprakelijk is voor schade die is ontstaan door een slecht gezekerde lading, moeten dus alle omstandigheden van het geval worden bekeken.

Wil jij meer weten over ICC Incoterms®2020? Meld je aan voor een van de Incoterms®- workshops of masterclasses.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder