Ledenservice helpt EVO-leden bij hun vragen en loopt zo tegen interessante vraagstukken aan.

15-10-2012  Een EVO-lid ontving van zijn leverancier verpakkingen met gevaarlijke stoffen die waren voorzien van een milieugevaarlijk etiket met een rode rand. Het lid raakte in verwarring door de rode rand: hij wist dat etiketten met rode rand worden toegepast bij GHS-regelgeving voor gebruiksverpakkingen. Voor transportverpakkingen met gevaarlijke stoffen geldt de ADR-wetgeving en het EVO-lid dacht dat daarbij geldt dat etiketten een zwarte rand moeten hebben. Het lid vroeg EVO-Ledenservice of gebruiksetiketten met rode rand ook gebruikt kunnen worden op transportverpakkingen met gevaarlijke stoffen.

GHS, ADR en etikettering

In 2009 is de derde editie het Global Harmonised System (GHS) aangenomen. Dit is wereldwijde regelgeving over het etiketteren en kenmerken van gebruiksverpakkingen van gevaarlijke stoffen en mengsels. Het GHS-etiket voor milieugevaarlijke stoffen is ruitvormig, wit met een rode rand en heeft in het midden een afbeelding van een boom en een dode vis.

De GHS-criteria zijn in 2011 overgenomen in het ADR. Verpakkingen en tanks met milieugevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld benzine, dieselolie en bepaalde verven, inkten en bestrijdingsmiddelen) moeten tijdens het wegvervoer voorzien zijn van het ADR-kenmerk voor milieugevaarlijke stoffen. Dit kenmerk is ook ruitvormig, in het midden voorzien van een afbeelding van een boom en een dode vis, maar heeft een zwarte rand.

Bij het opstellen van het GHS is zoveel mogelijk geprobeerd de samenhang met de transportwetgeving te behouden. In Europa is de vertaling van het GHS (EU-GHS) neergelegd in de CLP (Classification, Labelling and Packaging of chemicals) Verordening. In artikel 33 van deze verordening staan specifieke voorschriften voor de etikettering/kenmerking van buitenverpakkingen, binnenverpakkingen en enkelvoudige verpakkingen en wordt de relatie gelegd met de vervoerswetgeving om dubbele etikettering te voorkomen.

Kort samengevat: bij het vervoer van gevaarlijke stoffen is het transportetiket / kenmerk op een verpakking altijd vereist. Alleen hoeft in een aantal gevallen het CLP-gebruiksetiket niet aangebracht te worden, als het transportetiket/kenmerk en het gebruiksetiket hetzelfde gevaar in de vorm van een symbool weergeven. Dit geldt niet alleen voor milieugevaarlijke stoffen, maar kan ook voorkomen op verpakkingen met brandbare, giftige of bijtende stoffen.

Het gebruiksetiket mag wel aanvullend, naast het transportetiket/kenmerk, worden aangebracht op een transportverpakking.

Antwoord

De door het EVO-lid ontvangen verpakkingen hadden dus een transportkenmerk voor milieugevaarlijke stoffen met een zwarte rand moeten hebben. Beide etiketten, dus een met zwarte en een met rode rand, was ook goed geweest.