29-10-2013  Een chauffeur ontdekte op het patronaal attest ‘rare tekst’ bij regel 14 en 15. Hij vraagt Marjolein Maas van Ledenservice of hij daardoor bij controle problemen kan krijgen.

Antwoord

Afhankelijk van de Office versie zijn in het patronaal attest in de regels 14 en 15 de letters achterstevoren weergegeven. Deze regels zijn beschermd in het bestand en kunnen niet zelf worden aangepast. Omdat dit de enige beschikbare versie is voor Nederland, heeft EVO hiervan melding gemaakt bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Er zijn nu twe versies van het patronaal attest beschikbaar.

Het patronaal attest is een Europees vastgestelde verklaring. Hiermee kan een chauffeur aantonen waarom hij in een bepaalde periode en om welke reden geen tachograafinformatie heeft over de 28 voorafgaande kalenderdagen aan de internationale rit. Dat kan zijn vanwege verlof, ziekte, andere werkzaamheden of omdat hij heeft gereden op een niet-tachograafplichtig voertuig. Nederland heeft ervoor gekozen voor binnenlands vervoer het patronaal attest niet toe te passen.

Het patronaal attest is in alle Europese landen hetzelfde, uitgezonderd de taal. De controlerende instanties zullen vooral naar de cijfers voor de regels kijken en niet de tekst van het land van herkomst lezen. Over de tekst in spiegelbeeld hoeven chauffeurs zich bij een controle dus geen zorgen te maken. Alleen het feit dat zij de verklaring gebruiken en volledig hebben ingevuld, is van belang.

Kennisbank

In de kennisbank heeft EVO nu twee versies beschikbaar gesteld. Een Word 2003 en 2010 versie. 

Meer informatie Patronaal Attest