26-08-2014  Bij een EVO-lid komt het om verschillende redenen weleens voor dat de CMR-vrachtbrieven, die op het hoofdkantoor op doordrukvellen worden geprint, niet op tijd bij de laadlocatie kunnen zijn. De vier ingevulde exemplaren van de vrachtbrief worden dan gescand en op de laadlocatie in kleur uitgeprint. De ondernemer vraagt zich af of dit is toegestaan en of het uitmaakt dat de achterzijde dan niet wordt meegeprint. Hij belt Pieter Meijer van EVO-Bedrijfsjuristen voor advies.

Antwoord

Het CMR-verdrag (voor zover er sprake is van grensoverschrijdend vervoer) stelt geen vereisten aan de lay-out van een vrachtbrief. Wel is het verplicht om de vrachtbrief in drievoud op te maken, alhoewel er niet direct consequenties zijn als u dat niet doet. Belangrijker is de inhoud van de vrachtbrief en die is met het gebruik van kopieën gewaarborgd. Daarnaast is in sommige landen het gebruik van een ‘natte’ handtekening verplicht om de functie als bewijsdocument te waarborgen.

Argwaan

Een probleem kan eerder ontstaan bij de handhaving van publiekrecht. De beroepsvervoerder is verplicht om een exemplaar van de vrachtbrief tijdens het vervoer in zijn voertuig aanwezig te hebben. In Nederland is ook publiekrechtelijk (Wet wegvervoer goederen) de opmaak vormvrij, wat betekent dat een kopie zou moeten volstaan. In andere landen kan dat echter anders liggen. Gebruik van kopieën kan bij buitenlandse inspectiediensten argwaan wekken en het vermoeden dat er ‘iets niet in de haak is’. Gevolg daarvan kan zijn dat niet alleen de vervoerder een boete krijgt, maar dat het vervoer ook vertraging oploopt.

Achterzijde

De verwijzing naar CMR-condities is niet nodig, want de CMR-conventie is als verdrag automatisch en dwingend van toepassing op het grensoverschrijdende vervoer. Wel belangrijk is de verwijzing naar AVC-condities, integraal bij binnenlands vervoer en aanvullend bij CMR-vervoer. Zo lang de afzender en vervoerder beide Nederlands zijn, is de voorzijde van een CMR/AVC-vrachtbrief voldoende. Op de achterzijde vindt u een vertaling in verschillende talen van de verwijzingsclausule en van de vaksgewijze toelichting op de vrachtbrief. Deze achterzijde wordt dus van belang als de vervoerder (uitsluitend) de taal spreekt van een van de op de achterzijde afgedrukte talen.

EVO-Bedrijfsjuristen