Ledenvraag | Moet ik mijn werknemers vrij geven op Bevrijdingsdag?

Antwoord van ledenservice

Bevrijdingsdag is een officiële feestdag in Nederland maar dit betekent niet dat elke werknemer vrij is omdat het wettelijk geen verplichte vrije dag is.

De werkgever en werknemer mogen dus zelf onderling afspraken maken over het werken op Bevrijdingsdag. In veel cao’s en bedrijfsregelingen is bepaald dat de werknemers eens in de vijf jaar vrij zijn op Bevrijdingsdag. Mocht dit het geval zijn, dan betekent dit doorgaans dat de werknemers in 2020, 2025, 2030 etc. vrij zullen zijn. In de tussenliggende jaren is dit dus niet automatisch het geval en zal een werknemer, desgewenst, zelf verlof moeten opnemen.

Ledenservice

Ook voor andere vragen over uw werknemers kunt u bij onze ledenservice terecht: 079 3467 346.