09-09-2014  Een EVO-lid heeft problemen met een van zijn werknemers omdat deze weigert zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden. Hij belt EVO-Bedrijfsjuristen voor advies.

Antwoord

Het niet naleven van veiligheidsinstructies is een vorm van werkverzuim en kan onder omstandigheden een reden zijn voor ontslag op staande voet. Dit blijkt uit het oordeel van het gerechtshof Arnhem in een uitspraak van 2 juli 2013.

Veiligheidsbeleid

Het ging in die zaak om een werknemer van 51 jaar, die al meer dan 10 jaar werkte als storingsmonteur bij een onderhoudsbedrijf in voornamelijk industriële omgevingen. De werkgever voert een uitgebreid veiligheidsbeleid en de veiligheidsvoorschriften worden regelmatig bij de werknemers onder de aandacht gebracht en toegelicht.

Waarschuwing

De monteur was al een keer eerder gewaarschuwd vanwege het overtreden van de veiligheidsvoorschriften, waarbij hem werd voorgehouden dat een nieuwe schending tot ontslag zou leiden. Drie maanden na deze laatste waarschuwing gaat de monteur wederom aan het werk zonder veiligheidshelm en veiligheidsvest, waarna hij op staande voet wordt ontslagen.

Letsel

Uiteraard was de werknemer het hier niet mee eens en kreeg gelijk van de Kantonrechter. Echter, in hoger beroep ging het gerechtshof achter de werkgever staan. Dat is ook niet vreemd, want het is voor een werkgever heel belangrijk dat zijn personeel de veiligheidsvoorschriften opvolgt. Immers, als een werknemer letsel oploopt, is de werkgever in beginsel aansprakelijk.

Opzettelijk

Dat ligt alleen anders in het geval de werkgever kan aantonen dat de werknemer de schade (waaronder letsel) opzettelijk heeft veroorzaakt of dat de schade het gevolg is van bewuste roekeloosheid. De werkgever kan ook aan zijn aansprakelijkheid ontkomen, als hij kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht tot veilig werken heeft voldaan. Het is om die reden begrijpelijk dat werkgevers in ‘gevaarlijke’ sectoren zo veel aandacht besteden aan het volgen van veiligheidsvoorschriften.

Naleving

Het Hof oordeelde dus terecht dat herhaalde schending van de veiligheidsinstructies een dringende reden voor ontslag op staande voet kan zijn. Op de werkgever rust immers een zware verplichting om veilige werkomstandigheden voor de werknemer te bewerkstelligen. De werkgever moet daarbij ook daadwerkelijk op naleving toezien. De werknemer die zich willens en wetens aan deze verplichting onttrekt, moet beseffen dat hierop een zware straf kan staan.

Leden van EVO kunnen altijd bij onze bedrijfsjuristen advies inwinnen over veiligheidsbeleid en ontslag: bel 079 3467 346 of stuur een e-mail naar Bedrijfsjuristen@evo.nl.