Ledenvraag | Onderdelen ter reparatie opsturen buiten de EU

Hoe handel je dit af bij de douane?

04-10-2019  Een lid van ons stelde de volgende vraag: wij moeten een onderdeel van een geleverde machine in China terug laten komen naar Nederland ter reparatie. Hoe moeten wij dit douanetechnisch afhandelen? Tijdelijke uitvoer/invoer of aangifte? En hoe zit het dan met de invoerrechten?

Afhandeling bij de douane

De klant in China zal op het moment van toesturen van het kapotte onderdeel bij de uitvoeraangifte aan de douane kenbaar moeten maken wat de bedoeling is. Hierbij kan eventueel worden geopteerd voor het equivalent van de regeling ‘passieve veredeling’ (eventueel met vervanging) binnen de EU. De douane kan dan de eventueel vereiste vergunning afgeven of identiteitsmaatregelen treffen. Hierdoor kan bij wederinvoer van het gerepareerde artikel of van het vervangende artikel een vrijstelling worden verleend dan wel minder invoerbelastingen hoeven te worden betaald.

In het geval van garantie

Als er onder garantie wordt gewerkt, kan een Pro Forma-factuur worden opgemaakt. Deze dient de economische waarde van de goederen te vermelden. Aan de hand hiervan dient de statistiekwaarde op de EU uitvoeraangifte te worden bepaald. De waarde op de factuur en op de uitvoeraangifte kan in beginsel nooit 0,00 euro zijn. Vermeldt echter ook duidelijk op de factuur dat het een reparatie onder garantie (repair under warranty) of vervanging onder garantie (replacement under warranty) betreft en vermeldt dat de waarde ‘For customs purposes only’ is.

Per land verschillend

Met betrekking tot vervangende onderdelen waarbij niet direct sprake is van garantie, zal over het algemeen de invoerbelastingen dienen te worden betaald. Als uit commerciële overweging wordt besloten de klant hiervoor niet te laten betalen dan dient eveneens gebruik te worden gemaakt van een Pro Forma-factuur.

In het geval dat er geen goederen worden geretourneerd, geldt wat hierboven staat beschreven over passieve veredeling. In beginsel zal dit echter altijd moeilijk blijven. In het ene land wordt het gezien als een 'nieuwe' invoer waarvoor normaal betaald moet worden. In het andere land zal een vrijstelling kunnen worden genoten (na vergunning van douane) als wordt aangetoond dat het identieke goederen betreft. Met andere woorden: goederen met een zelfde functie die de kapotte artikelen vervangen.

Vergunning actieve veredeling

Van belang blijven zaken als de vermeldingen op de factuur en garantiebedingen in een eerder koopcontract. De klant zal van geval tot geval moeten beoordelen hoe het best kan worden gehandeld. Deze beoordeling moet plaats vinden voordat de klant de goederen retourneert. Met andere woorden: eventueel dient voor het retourneren informatie te worden ingewonnen bij de lokale douane over de te vervullen voorwaarden om tegen zo laag mogelijke (rechten-belastingen) kosten de garantiegoederen weer in te kunnen voeren.

Let hierbij op dat in de EU in veel gevallen een vergunning actieve veredeling nodig is om de kapotte goederen in te voeren voor 'reparatie' zonder de betaling van rechten en belastingen bij invoer. Een en ander moet vooraf te worden geregeld. Een optie hierbij is het aanschaffen van een vergunning actieve veredeling die doorlopend geldig is.

Wil je meer weten over de afhandeling douanezaken? Kom op 7 november naar de Dag van de Declarant.
 

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder