26-11-2012  Ledenservice kreeg een vraag over de ontheffing voor Euro-3-voertuigen voor de milieuzone in Amsterdam.

Ontheffing milieuzone Amsterdam Euro-3-voertuigen

Een EVO-lid stelde Ledenservice de volgende vraag:
'Wij hebben een Euro-3-voertuig en komen elke dag in Amsterdam. Nu heb ik gehoord dat Euro-3-vrachtauto’s nog een jaar de milieuzone van Amsterdam in mogen, als de ontheffinghouder kan bewijzen dat hij een Euro-6-voertuig wil aanschaffen. Wij willen investeren in een nieuw voertuig, maar in onze voertuigklasse is nog geen Euro 6 leverbaar. Een Euro 5 is voor ons niet interessant, omdat wij toch langere tijd met de auto willen doen en graag het nieuwste van het nieuwste willen rijden. Wat moeten wij nu doen?'

Antwoord:

Gemeente Amsterdam verstrekt ontheffing voor Euro-3-voertuigen voor haar milieuzone voor maximaal een jaar, als een ondernemer een intentieverklaring die hij met een bedrijfsautodealer heeft afgesloten over de aanschaf van een Euro-6-voertuig kan overleggen. Dit is speciaal gedaan omdat nog niet in alle gewichtsklassen Euro 6 leverbaar is. De ondernemer moet dus samen met een dealer zo’n intentieverklaring opstellen. Deze moet hij indienen bij de gemeente Amsterdam, waarna een commissie de ontheffingsaanvraag beoordeelt.