03-07-2013  Een medewerker van een houthandel is in zijn proeftijd ziek geworden. Hij heeft een jaarcontract met een proeftijd van twee maanden. Er is geen cao van toepassing. Zijn werkgever vraagt EVO-Bedrijfsjuristen of hij de proeftijd van de medewerker kan verlengen.

Geen geldige proeftijd afgesproken

Allereerst is het zo dat een proeftijd niet kan worden verlengd. Hier is echter iets anders aan de hand: er is geen geldige proeftijd afgesproken. Als een werknemer een jaarcontract heeft, mag de proeftijd namelijk niet langer duren dan een maand. Tenzij er een cao van toepassing is waarin staat dat het afspreken van een langere proeftijd wél mogelijk is. Als er geen cao van toepassing is, is de proeftijd ongeldig en komt de werknemer een jaar lang in dienst.

Duur van de proeftijd

Een proeftijd kan nooit langer duren dan twee maanden. Als er sprake is van een tijdelijk contract - korter dan twee jaar - is de maximale duur een maand (tenzij in de cao dus anders is bepaald). Pas als er een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor twee jaar of langer is afgesproken, of bij een contract voor onbepaalde tijd, mag de proeftijd maximaal twee maanden duren.

Schriftelijke afspraken

Een proeftijd is alleen geldig als er schriftelijke afspraken over zijn gemaakt in het arbeidscontract. Als er alleen mondeling iets over is afgesproken, is de proeftijd niet geldig, tenzij deze in de cao staat en deze voor beide partijen bindend is. De proeftijd duurt voor werkgever en werknemer altijd even lang. Als een werknemer in zijn proeftijd ziek wordt, geldt er geen opzegverbod*.

Geen reden ontslag

Maar let op: de ziekte mag niet de reden zijn van het ontslag. Zeg dus niet tegen een medewerker met wie u niet verder wilt ‘Ik ontsla je omdat je ziek bent’, maar ‘Ik heb je niet goed kunnen beoordelen, omdat je een periode ziek was'.

* Vaak wordt er gesproken over een 'ontslagverbod', maar de officiële term hiervoor is opzegverbod.