Ledenvraag | Is rechtstreekse afdracht van douaneschuld mogelijk bij gebruik van douane-agenten?

Je dient een Vergunning doorlopende zekerheid en een Vergunning uitstel van betaling aan te vragen bij de Douane

29-05-2019  Een lidbedrijf van ons is AEO-F gecertificeerd en heeft besloten om de douaneformaliteiten voor invoer uit te besteden aan derde partijen; douane-agenten. Deze agenten maken de invoeraangiften op en sturen voor deze diensten een rekening. Daarnaast maken de agenten aparte facturen op voor de invoerrechten. Ze willen weten of het mogelijk is om rechtstreeks aan de douane de invoerrechten betalen in plaats van via de douane-agent.

Afwikkelingskosten

Het bedrijf blijft nog altijd van de diensten van de agent gebruikmaken, maar willen zelf de douaneschuld afdragen aan de douane. De achterliggende reden hiervoor is dat ze een extern bureau hebben ingeschakeld die de facturen van derde partijen afwikkelt, behalve van overheidsinstellingen. Om op deze afwikkelingskosten te besparen willen ze de invoerrechten daarom rechtstreeks betalen.

Vak 14

Het is mogelijk om de invoerrechten rechtstreeks aan de douane te betalen. De eerste stap is om bij je vertegenwoordiger het verzoek neer te leggen dat je voortaan zelf de Uitnodiging tot Betaling (UTB) van de Douane wilt ontvangen. De vertegenwoordiger moet dan in zijn aangifte een code in vak 14 vermelden waarmee hij aangeeft dat de vertegenwoordigde (de aangever) de rekening moet krijgen. Dat is de vermelding ‘betaling door’ en code 09.

Vergunning

Verder dien je een Vergunning doorlopende zekerheid en een Vergunning uitstel van betaling aan te vragen bij de Douane, waardoor je per maand in plaats van per aangifte een rekening ontvangt. Voor het bedrag aan zekerheid geldt dat wordt uitgegaan van de gemiddelde betalingen aan invoerrechten per maand. Daarvoor wordt een referentiebedrag in het aangiftesysteem opgenomen. Dit mag dus niet te laag zijn en je moet ook rekening houden met eventuele pieken in bepaalde maanden. Het werkelijk te stellen bedrag aan borg wordt dan, aangezien jullie AEO-F gecertificeerd zijn, gematigd naar dertig procent van het berekende referentiebedrag.


Douane optimaliseren

Goederen die stilstaan bij de douane; dat is de schrik van iedere exporteur. Formulieren niet op orde, niet de juiste Incoterms gebruikt, geen rekening gehouden met sancties die gelden tegen het land waar je wilt invoeren….  De kans is groot dat ook in jouw douaneprocedures winst te behalen valt. Laat onze experts meekijken en adviseren hoe ook in jouw organisatie zaken kunnen worden geoptimaliseerd.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder