03-09-2013  Een ondernemer gaat met zijn bestelauto naar Duitsland. Hij vraagt Marjolein Maas van EVO-Ledenservice of hij zijn rij- en rusttijden ook met een black box mag registreren.

Antwoord:

Veel bedrijven hebben hun bestelauto’s voorzien van een black box om de gereden kilometers voor de belastingdienst bij te houden. Deze registratie voldoet echter niet aan de eisen voor het bijhouden van de rij- en rusttijden. Daar komt bij dat de black box is gekoppeld aan het voertuig en niet aan één bepaalde chauffeur.

Handmatig

Wie met een voertuig met een gewicht tussen de 2800 en 3500 kilogram Duitsland ingaat, is verplicht de rij- en rusttijden te registreren met een tachograaf. Als de bestelauto niet is voorzien van een tachograaf, mag de chauffeur de rij- en rusttijden ook handmatig bijhouden. Bij EVO-Ledenservice is hiervoor een model op te vragen.

Patronaal attest

Bij het gebruik van de tachograaf en de handmatige rij- en rusttijdenregistratie voor Duitsland, moet bij internationaal vervoer ook de informatie over de rij- en rusttijden van de 28 voorafgaande kalenderdagen aanwezig zijn. Als die informatie niet voorhanden is, dan moet er een verklaring worden ingevuld waarin staat waarom die informatie er niet is. Dit kan zijn omdat de chauffeur vakantie heeft gehad of niet gereden heeft op een voertuig dat niet onder de verordening valt, zoals de bestelauto. Deze verklaring, ook wel patronaal attest of vakantiebrief genoemd, is te downloaden via de kennisbank.