20-05-2014  Een EVO-lid heeft de dagelijkse rijtijd overschreden met een paar minuten. Hij belt Marjolein Maas van EVO-Ledenservice met de vraag wat de gevolgen hiervan kunnen zijn als hij de week erop naar Italië moet.

Antwoord

De rij- en rusttijden zijn in Europa vastgelegd in EG Verordening 561/2006. Per dag mag de chauffeur 9 uur rijtijd hebben en twee keer per week mag dit 10 uur zijn. Per week geldt maximaal 56 uur rijtijd en per twee weken maximaal 90 uur rijtijd. De chauffeur moet zich aan alle gestelde normen houden. Een kleine overschrijding van de rijtijd zal in Nederland niet zo’n probleem zijn. De chauffeur rijdt echter ook naar het buitenland en dan kan het een ander verhaal worden.

Boetebedrag

In de wetgeving is bepaald dat de chauffeur de 28 voorafgaande kalenderdagen aan de rit moet kunnen verantwoorden met zijn rij- en rusttijdenregistratie. Gaat de chauffeur via Duitsland naar Italië en wordt hij onderweg gecontroleerd, dan kan hij bij een controle in Duitsland een ander boetebedrag krijgen dan bij een controle in Italië.

Strafrecht verschilt

Het strafrecht verschilt per land en het ene land zal een overtreding als ernstig zien waar een ander land het als een lichte overtreding ziet. De chauffeur mag maar eenmaal worden beboet voor de overtreding. De Europese regels over rij- en rusttijden zijn gelijk binnen Europa, maar de handhaving op deze regels varieert per land. EVO streeft al jaren naar meer harmonisering op het gebied van handhaving van de rij- en rusttijden.