Ledenvraag | Tijdens het vervoer van onze goederen is er schade ontstaan. Onze vervoerder had het vervoer uitbesteed en verwijst ons door naar de onder-vervoerder. Mag hij dat doen??

Antwoord van EVO Ledenservice: ”Het komt geregeld voor dat een vervoerder voor (een deel van) het vervoer een onder-vervoerder inschakelt. In dat geval komt er tussen de hoofdvervoerder en de onder-vervoerder ook een vervoerovereenkomst tot stand. De onder-vervoerder wordt geen partij bij de hoofdovereenkomst. U hebt dus niets te maken met de onder-vervoerder maar uitsluitend met de hoofdvervoerder. In juridisch opzicht kunt u dan ook uitsluitend de hoofdvervoerder aanspreken voor de schade.  ”