Ledenvraag | Mijn agent in Polen maakt bezwaar tegen het feit dat hij in de agentuurovereenkomst is aangesteld als ‘sole agent’. Hij wil dit veranderd zien in ‘exclusive agent’. Voordat ik hiermee akkoord ga, wil ik eerst even verifiëren of er een verschil in betekenis bestaat tussen deze twee begrippen.

Antwoord van ledenservice

“Met de term ‘exclusive agent’ zegt u dat uw agent het volledige alleenrecht in het contractgebied heeft. U bent dan niet gerechtigd andere agenten of tussenpersonen in het gebied aan te stellen en u mag ook niet zelf rechtstreeks zaken doen met afnemers in het gebied. Als u uw agent aanstelt als ‘sole agent’, garandeert u hem ook dat u niet met andere agenten of tussenpersonen zult werken in het contractgebied, maar u behoudt wel het recht om zelf actief te zijn in het gebied.”